Irreverent Impiety

Repozitorij stvari o kojima ne žele da razmišljate.

Archive for 22 kolovoza, 2009

Sekularna država na udaru križa (4)

2 komentara

Saga vjerskih obilježja u javnim ustanovama se nastavlja.

Protiv ovog Mesićevog prijedloga ovaj put su ustali i sami branitelji. Inicijativa kreće iz Zadra, no nastavit će se i u drugim hrvatskim gradovima gdje će se skupljati potpisi za raspisivanje referenduma o izglasavanju nepovjerenja predsjedniku RH Stjepanu Mesiću i njegovoj smjeni s funkcije predsjednika države.

Planira se prikupljanje 300.000 potpisa uz obrazloženje:

Stekli su se svi uvjeti, sukladno članku 104. Ustava Republike Hrvatske, da se pokrene postupak za utvrđivanje odgovornosti predsjednika Mesića i za njegov opoziv, jer svojim izjavama o potrebi uklanjanja križeva iz državnih ustanova krši odredbe Ustava RH. Tim su odredbama zajamčena prava na vjersku slobodu.

Vjerska sloboda spominje se u Članku 40. Ustava RH koji kaže: Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja.

Šteta što se zajamčeno pravo na vjersku slobodu odnosi na pravo svakog pojedinca da slobodno pripada vjerskoj organizaciji te da svoju vjeru prakticira, a ne na isticanje vjerskih simbola u javnim ustanovama. Pod slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja u pravnom smislu se smatra da nitko ne može i ne smije biti prekršajno ili kažnjeno gonjen zbog vjerske pripadnosti, odnosno zbog izjavljivanja (očitovanja) pripadnosti nekoj vjeri.

Predsjednik koordinacije za sakupljanje potpisa Ante Martinac obrazložio je odluku riječima:

Dirajući u Kristov križ i tražeći njegovo uklanjanje iz javnih prostora, Mesić dira u najdublje vjerske osjećaje hrvatskog naroda čime vrši povredu Ustavom zajamčenih vjerskih osjećaja i sloboda. Njegova najnovija protuhrvatska inicijativa je kulminacija grubih napada na prava hrvatskog naroda. Mi moramo složno istupiti i skupiti potpise za izglasavanje referenduma o nepovjerenju sadašnjem predsjedniku RH i dodijeliti mu nečasni otpust s te časne funkcije, kao poruku svima i za sva vremena da se u hrvatske svetinje ne može nekažnjeno dirati.

I opet se vergla po Ustavu i po vjerskim osjećajima i slobodama i po tumačenjima koja se isplate :roll:. Izgleda da im je promaknuo Članak 41. u kojemu piše da su sve vjerske zajednice jednake pred zakonom i odvojene od države.

Ako i prođe Mesićev prijedlog skidanja vjerskih simbola iz javnih ustanova, svim protivnicima tog prijedloga ostaje pozivanje na pravo na vjersku slobodu – oko vrata mogu objesiti ogroman križ koji neće samo svjedočiti njihovu vjeru već i njihovo ogromno hrvatstvo.

No, pogledajmo malo što kaže Ustav Republike Hrvatske u svezi skupljanja potpisa, raspisivanja referenduma i izglasavanja nepovjerenja Predsjedniku Republike.

Kao prvo, postupak za utvrđivanje posebne odgovornosti Predsjednika RH ne pokreće nikakav referendum ili skupljanje potpisa, već dvotrećinska većina u Saboru. Čl. 104. st. 2. izričito kaže:

Postupak za utvrđivanje posebne odgovornosti Predsjednika Republike može pokrenuti Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika.

U slučaju da Sabor pokrene navedeni postupak, isti ide na razmatranje i usvajanje Ustavnog suda. Naime, Čl. 104. st. 3., 4. i 5. navode sljedeće:

O odgovornosti Predsjednika Republike odlučuje Ustavni sud Republike Hrvatske dvotrećinskom većinom svih sudaca.

Ustavni sud mora donijeti odluku o odgovornosti Predsjednika Republike Hrvatske za povredu Ustava u roku od 30 dana od dana zaprima­nja prijedloga kojim se pokreće odgovornost Pred­sjednika Republike za povredu Ustava.

Ako Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdi ­nje­govu odgovornost, Predsjedniku Republike prestaje dužnost po sili Ustava.

Znači, jedino Ustavni sud može razriješiti Predsjednika na temelju postupka kojeg je prethodno pokrenuo Sabor. A što je s prikupljanjem potpisa i raspisivanjem referenduma?

Ustav kaže da je za raspisivanje referenduma potrebno prikupiti potpise 10% ukupnog biračkog tijela (koji BTW, nije sasvim jasan i točno definiran). Naime, Članak 86. st. 3. kaže sljedeće (moj bold):

O pitanjima iz stavka 1. i 2. ovoga članka Hrvatski sabor će raspisati referendum u skladu sa zakonom ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.

A koja su to pitanja iz stavka 1. i 2. o kojima Sabor može raspisati referendum? Let’s have a look (opet moj bold):

Zastupnički dom može raspisati referendum o prijedlogu za promjenu Ustava, o prijedlogu zakona ili o drugom pita­nju iz svog djelokruga.

Predsjednik Republike može na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade raspisati referendum o prijedlogu promjene Ustava ili o drugom pita­nju za koje drži da je važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske.

Čisto sumnjam da se vjerska obilježja na javnim mjestima mogu tumačiti kao nešto što je važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske. Hrvatska bi i dalje postojala bez religioznih simbola na javnim mjestima. No, obratimo pažnju na gore navedeni 1. stavak Čl. 86. : Sabor može raspisati referendum o prijedlogu za promjenu Ustava, o prijedlogu zakona ili o drugom pita­nju iz svog djelokruga. Netko će pomisliti da se pod tim izrazom o drugom pitanju iz svog djelokruga možda podrazumijeva postupak razrješenja Predsjednika. Malo prije smo vidjeli da o tome odlučuje Ustavni sud, no da vidimo koje su to pitanja u djelokrugu zakonodavnog tijela. Članak 80. kaže da:

Hrvatski sabor:
– odlučuje o donošenju i promjeni Ustava,
– donosi zakone,
– donosi državni proračun,
– odlučuje o ratu i miru,
– donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora,
– donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske,
– odlučuje o promjeni granica Republike Hrvatske,
– raspisuje referendum,
– obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom,
– nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja jav­nih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru, u skladu s Ustavom i zakonom,
– daje amnestiju za kaznena djela,
– obavlja druge poslove utvrđene Ustavom.

Vidite li negdje izglasavanje nepovjerenja Predsjedniku Republike možda? Ne, a?

No, referendum može raspisati i Predsjednik RH. Članak 97. (moj bold) kaže da Predsjednik Republike :

– raspisuje izbore za Hrvatski sabor i saziva ga na prvo zasje­danje,
raspisuje referendum u skladu s Ustavom,
– povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi koja, na temelju raspodjele zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru i obav­ljenih konzultacija, uživa povjerenje većine svih zastupnika,
– daje pomilovanja,
– dodjeljuje odlikovanja i priznanja određena zakonom,
– obavlja druge dužnosti određene Ustavom.

No, zašto bi Predsjednik Republike uopće trebao raspisati referendum zbog nepostojeće povrede Ustava? Vratimo se na odredbu Članka 41. i zatvorimo krug:

Članak 41.

Sve vjerske zajednice jednake su pred zakonom i odvojene od države.

(Autori: Isis Rosenkreuz i Teomondo Scrofalo)



Written by isisrosenkreuz

22. 8. 2009. at 17:09

%d bloggers like this: