Irreverent Impiety

Repozitorij stvari o kojima ne žele da razmišljate.

Posts Tagged ‘Zakon o MPO

Je li moguć referendum o MPO?

4 komentara

O znanstvenim činjenicama i zdravorazumskim aspektima udružene vjerničke halabuke o zamrzavanju embrija i prijedlogu novog zakona o MPO već je bilo riječi na ovim stranicama. Kako se približava izglasavanje zakona u Saboru, tako se i tenzije pojačavaju. S obzirom da nisam pravnik, pitanje iz naslova nije retoričko već me stvarno zanima kakva bi mogla biti pravna utemeljenost najavljenog referenduma?

Prema onome što smo mogli čuti i pročitati, za vjernički puk su najspornije dvije stvari:
1. zamrzavanje embrija
2. omogućavanje MPO ženama bez partnera

In vitro oplodnja zamrzavanjem embrija je medicinski postupak, a Ustav i Zakon o zdravstvenoj zaštiti daju pravo na optimalno liječenje, što znači uporabu najučinkovitijih dostupnih medicinskih postupaka. Stoga se postavlja pitanje smije li volja većine stanovništva jednom dijelu populacije uskratiti ” … adekvatnu medicinsku pomoć u skladu s europskim i svjetskim standardima” (tom formulacijom su se poslužile Rode najavljujući ustavnu tužbu protivi Milinovićevog zakona) zato što je to u suprotnosti s njihovim svjetonazorom.
(Ustavna tužba Roda na Milinovićev zakon najavljena je u srpnju 2009. godine. Nisam uspio pronaći podatak je li zaista podignuta i kako je riješena. Ako je, onda se pravorijek može primijeniti i na ovaj slučaj.)
Kada bi u Hrvatskoj u većini bili Jehovini svjedoci, bi li oni imali pravo tražiti zakonsku zabranu transfuzije krvi? Ili kada bi većinski bio kult Zubić Vile, bi li on imao pravo tražiti zabranu izrade gebisa? Čini mi se da se tu približavamo pitanju ljudskih prava, npr. pravu na liječničku njegu iz čl. 25.1 Opće deklaracije o pravima čovjeka.
Kako se u navedenim primjerima (uključujući i Miletićeve embrije) radi o isključivo ideološki ili religijski motiviranim postupcima koji bi bili na štetu onih skupina koje ne dijele te stavove, moglo bi se govoriti i o diskriminaciji po vjerskoj osnovi (kao što je već slučaj s Milinovićevim zakonom).
U civiliziranim državama, a osobito potpisnicama međunarodnih deklaracija o ljudskim pravima što je i Hrvatska, ljudska prava ne mogu biti pitanje volje većine, tj. referenduma.

Netko bi sada mogao reći “pa i eutanazija je samo medicinski postupak” … Točno, ali subjekti eutanazije imaju pravnu osobnost i tu se osim etičkih otvaraju i mnoga pravna pitanja.
Što se tiče zamrzavanja embrija, ono nije u koliziji s pozitivnim hrvatskim zakonima. Poput svih država u svijetu, i u Hrvatskoj čovjek postaje subjekt prava (“fizička osoba”) tek nakon rođenja. I poput većine država u svijetu, postoji zakonska zaštita ploda nakon određene faze razvoja (obično se radi o desetom tjednu trudnoće), ali oplođena jajna stanica i embrij u najranijoj fazi razvoja se ne tretiraju kao osobe! Stoga je prozivanje da se uništavanjem oplođene jajne stanice ili zamrzavanjem embrija postupa protiv osoba pravno neutemeljeno.

Što se tiče medicinski potpomognute oplodnje za žene bez partnera treba vidjeti postoji li neki postojeći zakon s kojim bi to pravo bilo u koliziji? Postoji li i jedan zakon koji ženama bez partnera zabranjuje imanje i odgajanje vlastite djece? Koliko mi je poznato, ne postoji! Dapače, čl. 25.2 Opće deklaracije o pravima čovjeka implicira pravo na djecu izvan braka jer kaže “Sva djeca, rođena u braku ili van njega, trebaju uživati jednaku socijalnu zaštitu.”
Pa u čemu je onda problem? Za Crkvu je bitno održavanje privida dominacije tzv. katoličkog morala u državi što je za nju vrlo lukrativno. Pa i kleru je poznato da postoji puno žena koje odgajaju djecu bez partnera, između ostalog i njihovu djecu, ali drugo je kada se to stavi na papir.
(Prikrivanje i licemjerno stvaranje privida je inače u defaultu katoličke crkve: smijete nepoštivati celibat, ali da se ne zna; smijete pipkati djecu, ali da se ne zna; budite pederi, ali da se ne zna; i Bog uništava 40% oplođenih jajnih stanica, ali to se ne zna …)

Bez obzira kakvi su pravni temelji za najavljeni referendum, vjerujem kako u slučaju njegove provedbe ne postoje šanse za uspjeh. Iz njega bi logično uslijedilo i pitanje zabrane pobačaja, a većina anketa pokazuje kako se naših 87% navodnih katolika baš i ne oduševljava tom idejom.
S druge strane, jedan takav referendum bio bi koristan kako bi se konačno utvrdilo kakva je stvarna pozicija Crkve u društvu. S obzirom da je to za Crkvu preveliki rizik (predsjednik agnostik i premijer ateist izabrani nasuprot navijanju Crkve nisu beznačajan podatak), vjerujem kako je najavljeni referendum samo prijetnja praznom puškom.

Written by Ajgor

9. 7. 2012. at 11:13

I ja (ni)sam bio embrij – 2

with one comment

Crkva se nedavno strašno uvrijedila kada se ministar zdravlja drznuo raditi svoj posao bez prethodne konzultacije s kaptolskim velikodostojnicima koji predstavljaju 90% stanovništva. (Sic!)
Javna rasprava o osjetljivim i kompleksnim zakonima kao što je onaj o MPO zaista je dobar demokratski običaj jer se ni uz najpažljiviju pripremu ne mogu napraviti tako da zadovolje sve zainteresirane strane.
Je li, međutim, svrsishodna rasprava s Crkvom?!

Prvo, da bi se u takvim situacijama donijelo optimalno rješenje najčešće je potreban kompromis. Taj pojam je Crkvi uglavnom nepoznat. Ona će eventualno svoje stavove prilagoditi nakon višestoljetnog pažljivog promišljanja problema.
U aktualnoj situaciji u kojoj je navodno 90% vjerničkoga puka kojemu zakon o MPO zapravo i ne treba, Crkva ne želi niti čuti o davanju slobodnog izbora onoj šačici ateističkog jada.

Drugo, da bi se ikakvi pregovori, dogovori ili rasprave uopće mogli voditi, sve uključene strane trebaju se služiti istim pojmovnim sustavom. Crkva je razvila svoj metajezik u kojemu pojmovi u odnosu na uobičajeni razgovorni jezik često dobivaju iznenađujuća značenja.

Vjerovanje je u religijskom diskursu znanje.
Morbidna opsjednutost smrću i patnjom – počevši od glavnog lika, preko štovanja dijelova leševa (relikvija) pa do preciznog opisa paklenih muka – naziva se kulturom života!
Liberalan pogled na svijet za Crkvu je diktatura relativizma (drveno željezo :-))!
Ne spoznaje se razumom već poniznim srcem. (?!) Jahve, koji sam sebe opisuje kao ljubomornog i osvetoljubivog, zapravo je bog bezuvjetne ljubavi i milosrđa. Ograničavanje slobode koje se proteže na zavirivanje u bračnu postelju pa čak i prehrambene navike zove se sloboda u Kristu! Smušene pričice neolitskih pastira smatraju se dokazima … … …
Cijeli taj galimatijas u funkciji je ideologije kojoj su precizan i jasan izričaj te logika prirodni neprijatelji.

Stoga nije neobično što smo u posljednje vrijeme obasuti besmislicama koje dolaze iz klerikalno – vjerničkih krugova o tome kako je oplođena jajna stanica isto što i čovjek. Ili kako je embrij osoba. Crkva će posegnuti i za “znanstvenim dokazima” pa će se poslužiti izjavama koje nemaju blage veze sa znanošću već samo s osobnim uvjerenjima znanstvenika. Apologeti će pisati članke s dramatično patetičnim naslovima poput Tragična smrt 94 ljudska bića. (Ne, nije se vlak survao u provaliju, već je došlo do kvara rashladnog sustava u jednoj klinici za MPO.) Kada se tome pridruže i političari s medicinskim backgroundom, poput dr. Andrije Hebranga koji će potvrditi kako se u zamrzivačima klinika za MPO nalaze zamrznuti ljudi, eto ti neoborivih dokaza. I onda se kao nadogradnja gluposti pojavljuju i ideje o zaštiti ljudskih prava embrija!

Potaknut nekim komentarima na ovoj stranici koji su entuzijastički izjednačavali embrij i čovjeka, poslužio sam se istovrsnom groteskom i dao niz sličica iz kojih je na prvi pogled trebalo izdvojiti “ljude”. Za one koji su tako sigurni u svoje tvrdnje to nije trebao biti nikakav problem, kao što nama koji se s tim ne slažemo nije bio problem prepoznati što je na 7. i 16. slici.

Evo što sličice prikazuju:

1. Sunce
2. Pileći fetus
3. Ljudski embrij (6. stupanj)
4. Rana blastocista ljudskog embrija
5. Neurolacija ljudskog embrija (7. stupanj)
6. Puhanje balona od sapunice
8. Mango
9. Čeljust krokodila
10. Paulownia tomentosa
11. Neuralna cijev i srce ljudskog embrija, 5. tjedan
12. Morski ježinac
13. Mjesec
14. Breskva
15. Dioba stanice (mejoza)
17. Pseći fetus

Zanimljivo je kako tezu embrij = čovjek (osoba) osim zdravog razuma opovrgava i kanonsko pravo koje je ipak malo preciznije od klerogovora namijenjenog pastvi i poznaje razliku između osoba, djece i odraslih ljudi.
Pa tako Kanon 96. definira osobu:

Čovjek se krštenjem pritjelovljuje Kristovoj Crkvi i postaje u njoj osoba, s dužnostima i pravima …

Kanon 97. pobliže objašnjava maloljetnost i punoljetnost te uvodi sposobnost služenja razumom kao bitnu odrednicu:

§ 1. Punoljetna je osoba koja je navršila osamnaest godina; ispod te dobi osoba je maloljetna.
§ 2. Maloljetna osoba prije navršene sedme godine naziva se dijete i smatra se da nije umno razvijena, a pošto navrši sedmu godinu, pretpostavlja se da je sposobna služiti se razumom.

Kanon 99. definira osobe koje se ne mogu služiti razumom:

Tko god je trajno nesposoban služiti se razumom, smatra se da nije umno razvijen te se izjednačuje s djecom.

Vratimo se pitanju s početka teksta: ima li smisla raspravljati s Crkvom? Očigledno ne, jer osim nepopustljivosti u svojim stavovima, o nekim stvarima ne može se dogovoriti niti sama sa sobom.

Written by Ajgor

3. 5. 2012. at 11:02

Postano u Politika, Znanost

Tagged with

I ja (ni)sam bio embrij

2 komentara

U posljednje smo vrijeme obasuti tvrdnjama kako je oplođena stanica = embrij = fetus = čovjek = osoba! Povod agresivnom dokazivanju te tvrdnje je prijedlog zakona o MPO kojom crveno-komunjarsko-masonsko-ateistički ministar zdravlja pokušava perfidno nametnuti pravo na izbor.

S obzirom da su stvari tako kristalno jasne, u cilju potvrde takvog stava odlučio sam ponuditi jedan eksperiment.
Kako i neki znanstvenici tvrde da “…ljudska narav ljudskog bića, od začeća do starosti, nije metafizička pretpostavka, već eksperimentalna očevidnost…” napravio sam kompilaciju slika iz kojih treba izdvojiti one koje prikazuju čovjeka.

Zamislite da je u vama susjednoj kući izbio požar. Pohitate u pomoć i unutra zateknete ono što prikazuje slika. Koga ćete prvoga spašavati?

Može i ovako: kome treba dati ljudska prava?

Written by Ajgor

25. 4. 2012. at 12:45

Postano u Zabava

Tagged with

Uprisutnjenje vjerničkog elementa u pitanjima MPO

5 komentara

Zasjedala je Hrvatska biskupska konferencija. Kako i priliči skupu uzoritih čiji je član i počasni doktor Bozanić koji je uvijek znao hrabro i kritički progovoriti o aktualnim pitanjima, uglavnom su se bavili komunističkim zločinima nakon drugog svjetskog rata.

U pripremi je i znanstveni skup o otkrivanju i uprisutnjenju vjerničko-mučeničkog elementa u stradanjima.

(Oduševio me izraz “uprisutnjenje” pa sam ga jednostavno morao staviti u naslov 🙂)

Iskoristili su prigodu i kako bi se očitovali o izjavama ministra zdravlja R. Ostojića o medicinski potpomognutoj oplodnji.

Uzoriti su se …

… s čuđenjem osvrnuli na izjave ministra zdravlja Vlade Republike Hrvatske o početku ljudskoga života, koje su u javnosti odjeknule kao nestručne, nehumane i ideološki motivirane

Evo što je izjavio ministar Ostojić odgovarajući na pitanje novinara o MPO:

… rekao da je postojeći zakon definitivno zakon 20. stoljeća, da je rigidan i konzervativan i da će on ostati za građane koji smatraju da život počinje spajanjem muške i ženske jajne stanice. Dodao je da će se onima koji smatraju da život počinje rođenjem djeteta, ili kada majka osjeti njegove prve pokrete, omogućiti zamrzavanje embrija.

Te izjave su prema mišljenju biskupa u javnosti odjeknule kao nestručne. Nisu precizirali u kojoj javnosti, ali opće je poznato da oni vole “teološku spiku” … kada je obavijena velom tajnovitosti. Btw, na zasjedanju nisu precizirali niti na koju se Ostojićevu izjavu referiraju, ali novinari pretpostavljaju da je to gore navedena.

Izjave su nehumane? Tko o čemu, biskupi o humanosti. Jedan od njih je i Mile Bogović koji je svojevremeno demonstrirao svoj humanizam zdušno braneći Jelenu Brajšu nakon što je izbio skandal oko Brezovice i nije pokazao previše sućuti prema zlostavljanoj djeci. Ali kada je u pitanju dignitet oplođene stanice, e tada im nema ravna.

Izjave su ideološki obojene? E, ovdje su pogodili. Naime, lijeve političke stranke su po svojoj naravi liberalne, a liberalizam podrazumijeva zalaganje za toleranciju i poštivanje ljudskih prava. Ostojićeva izjava kako će parovi imati pravo izbora između “starog” načina koji je rađen po mjeri RKC i zakona koji će omogućiti zamrzavanje embrija upravo je odraz tolerancije i poštivanja prava vjernika, ali i onih koji to nisu.

Skup uzoritih čiji je član i laureat za izvanredna dostignuća na polju ljudskih prava očigledno se s takvim pristupom ne slaže.

UPDATE 26.01.2012.

Tolerantni katolici ne mogu podnijeti ideje militantnog ljevičara (vjerojatno i ateiste) Rajka Ostojića koji bi ljudima dao pravo izbora ovisno o svjetonazoru pa su pokrenuli akciju “spamanja” ureda premijera.

Ovime se po tko zna koji puta dokazuje da Crkva nema nimalo povjerenja u svoje stado i da bez pomoći države ne može funkcionirati po svojim načelima.
Kolika može biti snaga vjere dokazuju brojni primjeri Jehovinih svjedoka kojima ne treba nikakva državna zabrana transfuzije ili transplantacije. Katolici koji se silno trude svoju vjeru nametati drugima kao jedini ispravan put nisu im u tom pogledu ni do koljena pa pastiri koji su toga svjesni moraju posezati za svjetovnim korbačem.

Written by Ajgor

24. 1. 2012. at 18:37

Strogo kontrolirano ubojstvo

with one comment

Prilikom donošenja kontroverznog zakona o Milinovićevski potpomognutoj oplodnji (MPO) ministar je prijedlog novih rješenja obrazlagao stavom njegove stranke koja vjeruje da život počinje začećem.

Ovaj stav HDZ-a kao pseudodemokršćanske stranke prepisan je iz «katoličkog nauka» koji oplođenu stanicu bez ikakvih rezervi ili ograničenja proglašava ljudskim bićem. (U praksi ipak postoje neka ograničenja pa se npr. embriji ne krste niti se spontano pobačeni fetusi sahranjuju, no bilo bi zaista neobično kada bi u katoličkoj tradiciji naišli na nešto što se dosljedno provodi 😉 ).

Posljedično ovome učenju, zamrzavanje embrija je ubojstvo (misli se na embrije koji tijekom postupka nisu iskorišteni) pa je stoga u novome zakonu napušteno kao metoda MPO.
I «struka» je bez velikih prigovora (nećemo $ada pogađati čime je najučinkovitije nekome zatvoriti u$ta) prihvatila ovaj hadezeovskokaptolski stav i počela raditi po novim pravilima.

I eto, prošla je skoro godina dana turbouspješnog provođenja novog zakona (što je potvrđeno i mnogobrojnim čestitkama hrvatskih parova upućenim ministru iz inozemnih klinika), a «struka» se oglasila jer je u njemu pronašla neke «falinge» pa predlaže dopuštanje zamrzavanja zametaka (tj. ubojstvo) u iznimnim slučajevima …

To su žene iznad 40. godine u kojih je u pravilu uspjeh loš jer se postiže manje jajnih stanica, ali i žene mlađe od 40 koje se medicinskim rječinkom opisuju kao “low responders”, jer se i u njih dobiva malo jajnih stanica.
Zamrzavanje viška zametaka treba također dopustiti i ženama s ponavljanim neuspjehom izvantjelesne oplodnje što podrazumijeva da žena i nakon tri ili više postupaka nije zanijela.
U skupinu povlaštenih moraju ući i muškarci s, kako liječnici kažu, ozbiljnom neplodnošću, odnosno jako lošim spermiogramom. Među izuzetke struka je uvrstila i muškarce u kojih se operacijskim zahvatom izravno iz testisa moraju vaditi spermiji. Takvih je od 100 do 150 parova godišnje.

Struka se nada kako ministar Milinović ne bi trebao ići protiv stručnih uvjerenja (kaže prof. Hrabar), a ja dodajem da ne vidim na čemu je ta nada utemeljena jer je ministar sa saborske govornice jasno i nedvosmisleno rekao da mu je vođenje ministarstva uvjetovano vjerskim dogmama.

Čitajući spomenuti članak naišao sam na jednu rečenicu koja me iznenadila, a s obzirom da nemam vremena za čitanje Zakona kako bih provjerio, vjerovat ću:

I sadašnji zakon izuzetno dopušta zamrzavanje zametaka uz kontrolnu klauzulu.

Prevedeno na katolički jezik:

I sadašnji zakon izuzetno dopušta ubojstvo ljudskog bića uz kontrolnu klauzulu.

I sada bi još trebalo dopustiti i dodatnu mogućnost ubojstava? A gdje je «svetost života od začeća do prirodne smrti»? Gdje u Bibliji ili Katekizmu piše da ubojstvo nije baš uvijek grijeh, osim ako naredbodavac ili izvršitelj nije Onaj Tko Je Apsolutna Ljubav i Milosrđe? Tko je ovlastio ministra da Ga zastupa i odlučuje umjesto Njega?

Ovaj primjer pokazuje koliko je cijela ova priča kontradiktorna i glupa – zamrzavanje embrija je ubojstvo, ali ono se u nekim slučajevima smije počiniti; abortus je ubojstvo ali je zakonom dopušten.
Zaista je nevjerojatno koliki višak licemjerja i manjak zdravog razuma mogu imati pseudovjernici koji su se dokopali političke moći!

Kako se to obično kaže, bilo bi smiješno da nije tragično. Mnoštvo parova osjetilo se zakinutima u pravu na liječenje, a oni koji su si to mogli priuštiti «protjerani» su u Maribor ili Prag jer je ministar radio zakon primjeren provedbi na Kaptolu.

Written by Ajgor

18. 6. 2010. at 9:33

%d blogeri kao ovaj: